ỐNG SILICONE LÒ XO THÉP – VENA® SIL 630

Đặc điểm chung ống mềm thực phẩm, ống Silicon, ống Venair
– Ống mềm phù hợp cho các đoạn giảm chấn trên hệ thống đường ống.
– Dung trong công nghệ dẫn dịch thực phẩm, và dược phẩm.
– Theo tiêu chuẩn FDA (Food and Drug Administration) và cao hơn là USP (United States Pharmacopeia).
– Công nghệ SZR không để đọng dung dịch trong đường ống.
– Dễ dàng tháo lắp và dễ dàng vệ sinh.

 

0963 862 156

Contact to us